Na taboru z zamejskimi voditelji

Sredi avgusta je nad dolino Soče potekal prvi tabor voditeljev zamejskih skavtov, ki smo se ga udeležili tudi 3 odrasli loški skavti in mali veprček Benjamin.SZSO (Slovenska zamejska skavtska organizacija) obstaja že vse od leta
1951, letos pa so imeli voditelji svoj prvi tabor. Začel se je v sredo, 7. avgusta 2013, Ločani pa smo se mu zaradi domačih obveznosti pridružili v petek. Potekal je na pobočju v Paljevem nad Plavami, naslovna tema pa je bila »Drzni si! Mafeking 2013«.

Gostje iz matice smo bili zelo lepo sprejeti, čeprav se pred tem razen s posamezniki niti nismo poznali. Ostali smo do konca tabora do nedelje, za en dan se nam je pridružil tudi kranjski skavt Jane Ciperle.Tabor se je začel s pohodom z izhodiščnih točk do tabornega prostora, v našem delu pa smo bili stacionirani. Dnevi so minevali zlasti v obliki pogovorov in delavnic, večernih adoracij, bedenja in druženja ob tabornem ognju, ni pa zmanjkalo časa niti za kopanje v hladni Soči. Z nami je bil tudi novinar in publicist Ivo Jevnikar, kot duhovni asistent in predavatelj nas je spremljal še pater Branko Cestnik.

Odgovorni so se z organizacijo zelo potrudili, zlasti če pomislimo, da njihova organizacija šteje okoli 300 aktivnih skavtinj in skavtov, izdali so tudi posebno knjižico. Osebno me je tekom teh treh dnih nagovorilo več stvari.Najprej problematika narodnosti, ki jo zelo ločujejo od državljanstva in s katero se mi na tej strani meje v takšni meri ne ukvarjamo, njim pa predstavlja velik vzgojni izziv. Potem njihova resnost pri odločitvi za skavtsko voditeljstvo! Sicer drži, da so njihovi voditelji v povprečju starejši od naših mladinskih voditeljev in da ko mi končamo z voditeljestvom v ZSKSS, oni šele zares dobro začnejo, pa vendar! Ne zgolj izkušnje (modrost?) zaradi več let vodenja, ampak že ko se odločajo za voditeljstvo, jih zveza »s svojim podpisom se obvežem« iz njihove Zaveze po mojem opazovanju njihovih komentarjev in dilem zaznamuje veliko bolj, kot je na primer mene. Ob tem sem do njih čutil spoštovanje, ki me je kar malo pretreslo ... kakšna zrelost! (Za primerjavo besedil spodaj navajam Zavezo SZSO in Zavezo ZSKSS.)Zelo mi je bila pa všeč tudi njihova ideja za »skavtski Erazmus«: da bi voditelji iz matice za nekaj mesecev ali še dlje prihajali v Trst in Gorico na služenje, da bi pomagali zamejcem. Sicer res ne bi šlo toliko za izmenjavo voditljev (ali pa tudi!?), ker jim jih tam že tako ali tako primanjkuje, vendar se mi zdi pobuda za navezovanje čim več osebnih in delovnih stikov zelo zelo zelo pomembna in pozitivna.Novim prijateljem, ki so – mimogrede! – od Škofje Loke oddaljeni le uro in pol vožnje, sem hvaležen, da smo bili lahko vepri avgusta skupaj z njimi: zaradi odkrivanja novih obzorij in njihove sproščene odprtosti. Čeprav nisem razumel čisto vsega, kar so govorili :), smo se imeli super fajn! HVALA!

Slike s tabora so na voljo na povezavi (foto: Peter Spazzapan)


* * * * * * * * * * * * * *

ZAVEZA SZSO

Zaveza je slovesna izjava, ki jo podpiše pripravnik ob prejetju voditeljskega imenovanja, s katero sprejme obveze in dolžnosti, ki jih statut nalaga odraslim voditeljem, da lahko izvajajo vzgojiteljsko službo.

Zaveza se glasi:

S svojim podpisom se pred Bogom in Vami, bratje in sestre, obvežem, da bom v luči skavtske obljube in treh izbir odhoda, krščanske – družbeno politične – skavtske:

spoštoval statut in pravilnik SZSO

s svojim zgledom in služenjem vzgajal mlade člane v zrele in celostne osebe, sposobne svobodne in odgovorne izbire v skladu s temeljnimi vrednotami SZSO, krščanstva, slovenstva, demokracije ter z ostalimi vrednotami, ki so opredeljene v skavtski obljubi, zakonih in načelih SZSO

skrbel za svojo osebno rast in izpopolnjevanje bodisi na strokovnem bodisi na telesnem, duševnem in duhovnem področju, poslužujoč se priložnosti, ki mi jih dajejo na razpolago tako organizacija kakor druge ustanove in posamezniki.


ZAVEZA ZSKSS

Zaveza Združenja je listina, ki izraža temeljne odločitve Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter opredeljuje odnos članov Združenja, posebej voditeljic in voditeljev, do vzgoje, družbe, metode, Katoliške cerkve, narave in lika voditelja.

ZSKSS je neformalna vzgojno-izobraževalna organizacija. V središcu načrtnega vzgojnega prizadevanja sta otrok in mladostnik, fant in dekle, ki ju sovzgajamo za življenje v družbi, temelječi na medsebojnem bogatenju in sprejemanju. Verjamemo v dobro vsakega, zato v vsakem odkrivamo ter razvijamo pozitivne vrednote, drže in spretnosti. Spodbujamo osebno napredovanje posameznika na šestih področjih osebnostnega razvoja: telesnem, spoznavnem, čustvenem, duhovnem, moralnem in socialnem področju.
Namen vzgojnega prizadevanja v ZSKSS je pomagati skavtinjam in skavtom, da bodo postali fantje in dekleta odhoda.

Člani ZSKSS smo sooblikovalci slovenske družbe. Pri uresničevanju svojih programov sodelujemo z vladnimi in nevladnimi organizacijami znotraj Slovenije in zunaj nje. Kot odgovorni državljani in člani raznih ustanov vplivamo na družbeno dogajanje, delamo za skupno dobro in se zavzemamo za uresničevanje demokratičnih načel.
Zavzemamo se za državo, v kateri bomo vsi enakopravni in enakovredni. Uporabljamo slovenski in ohranjamo materni jezik, ki je temeljni dejavnik narodne pripadnosti in prepoznavnosti. Z veseljem in ponosom zavzeto skrbimo za kulturno dediščino naših prednikov. Kot člani svetovnega skavtskega združenja spremljamo njegove usmeritve in jih smiselno vključujemo v svoje programe.

Za oblikovanje fanta in dekleta odhoda uporabljamo skavtsko metodo, katere elementi so: obljuba in zakoni, delo v majhnih skupinah, učenje z delom, osebno napredovanje, simbolika, dejavno sodelovanje med mladimi in odraslimi, življenje na prostem ter služenje.

Voditeljice in voditelji smo dejavni člani občestva Katoliške cerkve na Slovenskem, zato upoštevamo njene pastoralne usmeritve in z nam lastnimi sredstvi sodelujemo pri evangelizaciji otrok in mladostnikov. Kot laiško združenje smo odprti za sodelovanje z drugimi gibanji in združenji v Cerkvi. Prvenstveno skrb za sodelovanje med ZSKSS in Cerkvijo kot ustanovo imajo duhovni asistenti. Ti v skupnosti voditeljev sodelujejo kot enakopravni voditelji ter skrbijo za duhovno rast voditeljev in drugih članov ZSKSS.

Zavedamo se bogastva naravnega okolja, v katerem živimo. Pri svojih dejavnostih spoštujemo naravo, v njej vidimo Božje delo, jo spoznavamo in se v njej učimo za življenje. Otroke in mladostnike vzgajamo k odgovornemu ravnanju z naravo.

Skavtska voditeljica in voditelj se zavestno in prostovoljno odločata za odgovorno in zastonjsko služenje v ZSKSS. Kot vzgojitelja otrok in mladostnikov se zavedata, da je za uresničevanje zastavljenih vzgojnih ciljev s pomočjo skavtske metode največjega pomena njun osebni zgled, kajti z vsem, kar sta in počneta, vplivata na njihovo vzgojo. Vedno in povsod se trudita živeti v skladu z dano obljubo in skavtskimi zakoni ter v vseh okoljih živita katoliško vero.

Delujeta v povezanosti in soglasju z drugimi voditeljicami in voditelji iz skupnosti voditeljev, ki ji pripadata. Z drugimi voditelji v Sloveniji sooblikujeta ZSKSS, v okviru katerega si voditelji pomagajo in se spodbujajo. Voditelja upoštevata smernice ZSKSS. Dolžna sta končati pot oblikovanja voditelja in stalno skrbeti za svojo osebno rast ter za strokovno izpopolnjevanje, zato se udeležujeta usposabljanja in drugih dogodkov oblikovanja znotraj Združenja in zunaj njega.
V odnosu do skavtinj in skavtov sta kot starejša sestra in starejši brat pozorna na razvoj in življenjske okoliščine vsakega posameznika, ki ga osebno spremljata. Pri svojem vzgojnem delu po svojih najboljših močeh sodelujeta s starši ali skrbniki skavtinj in skavtov. Njim predstavljata svoje delo in od njih pridobivata informacije, na osnovi katerih lažje vzgajata. Kot skavtska voditelja mlade vzgajata in spodbujata, da postanejo dejavni v družbenem in političnem življenju.

Častna izjava voditelja/-ice v ZSKSS

(Ime in priimek) Izjavljam, da poznam Zavezo Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in jo prostovoljno sprejemam. S svojim podpisom zagotavljam, da bom z vsemi svojimi močmi živel/-a po skavtski obljubi in zakonih ter bom s svojim vzgojnim služenjem prispeval/-a k uresnicevanju Zaveze Združenja.

Kraj, datum
Podpis

 

Objavljeno v Objave sl
Galerija slik

Komentarji Ta objava ima 0 komentarjev. Komentarji so vidni le prijavljenim uporabnikom.